KGX-200

KGX-200

KGX-201

KGX-201

KGX-202

KGX-202

KGX-203

KGX-203

KGX-204

KGX-204

KGX-205

KGX-205

KGX-206

KGX-206

KGX-207

KGX-207

KGX-208

KGX-208

KGX-209

KGX-209

KGX-210

KGX-210

KGX-211

KGX-211

KGX-2012

KGX-212

KGX-2013

KGX-213

KGX-2014

KGX-214

KGX-2015

KGX-215

KGX-2016

KGX-216

KGX-2017

KGX-217

KGX-2018

KGX-218

KGX-219

KGX-219

KGX-220

KGX-220

KGX-221

KGX-221

KGX-222

KGX-222

KGX-223

KGX-223

KIX-108

KIX-108

KIX-103

KIX-103

KIX-102

KIX-102

KIX-106

KIX-106

KIX-101

KIX-101

RO-O-90

RO-O-90

DIMENZIJE:

350
550
750
950
1150
1350
1550
1750
do 2000
čez 2000

RO-K-90

RO-K-90

DIMENZIJE:

350
550
750
950
1150
1350
1550
1750
do 2000
čez 2000

RO-O-45

RO-O-45

DIMENZIJE:

350
550
750
950
1150
1350
1550
1750
do 2000
čez 2000

RK-O-90

RK-O-90

DIMENZIJE:

350
550
750
950
1150
1350
1550
1750
do 2000
čez 2000

RK-K-90

RK-K-90

DIMENZIJE:

350
550
750
950
1150
1350
1550
1750
do 2000
čez 2000

RK-K-45

RK-K-45

DIMENZIJE:

350
550
750
950
1150
1350
1550
1750
do 2000
čez 2000

RP-O-90

RP-O-90

DIMENZIJE:

350
550
750
950
1150
1350
1550
1750
do 2000
čez 2000

RP-K-90

RP-K-90

DIMENZIJE:

350
550
750
950
1150
1350
1550
1750
do 2000
čez 2000

RP-K-45

RP-K-45

DIMENZIJE:

350
550
750
950
1150
1350
1550
1750
do 2000
čez 2000

RPL-O-90

RPL-O-90

DIMENZIJE:

350
550
750
950
1150
1350
1550
1750
do 2000
čez 2000

RPL-K-90

RPL-K-90

DIMENZIJE:

350
550
750
950
1150
1350
1550
1750
do 2000
čez 2000

ROK-O-90

ROK-O-90

DIMENZIJE:

350
550
750
950
1150
1350
1550
1750
do 2000
čez 2000

RKK-K-90

RKK-K-90

DIMENZIJE:

350
550
750
950
1150
1350
1550
1750
do 2000
čez 2000

ROE-90

ROE-90

DIMENZIJE:

750
900
1050
1200

ROE-O-90

ROE-O-90

DIMENZIJE:

L < 1000
1000-1500
1500<L

RKE-O-90

RKE-O-90

DIMENZIJE:

L < 1000
1000-1500
1500<L

RPE-O-90

RPE-O-90

DIMENZIJE:

L < 1000
1000-1500
1500<L

ROE-K-90

ROE-K-90

DIMENZIJE:

L < 1000
1000-1500
1500<L

RKE-K-90

RKE-K-90

DIMENZIJE:

L < 1000
1000-1500
1500<L

RPE-K-90

RPE-K-90

DIMENZIJE:

L < 1000
1000-1500
1500<L

RP-O-90

RP-O-90

RT-O-90

RT-O-90

ROO-O-90

ROO-O-90

RKČ-K-90

RKČ-K-90

DIMENZIJE:

350
550
750
950
1150
1350
1550
1750
do 2000
čez 2000

RPČ-K-90

RPČ-K-90

DIMENZIJE:

350
550
750
950
1150
1350
1550
1750
do 2000
čez 2000

RKČ-K-45

RKČ-K-45

DIMENZIJE:

350
550
750
950
1150
1350
1550
1750
do 2000
čez 2000

RPČ-K-45

RPČ-K-45

DIMENZIJE:

350
550
750
950
1150
1350
1550
1750
do 2000
čez 2000

EPA-K-90

EPA-K-90

DIMENZIJE:

550
1150
1600

EPB-K-90

EPB-K-90

DIMENZIJE:

550
1150
1600

EPC-K-90

EPC-K-90

DIMENZIJE:

550
1150
1600

EPD-K-90

EPD-K-90

DIMENZIJE:

550
1150
1600

EPF-K-90

EPF-K-90

DIMENZIJE:

550
1150
1600

EPG-K-90

EPG-K-90

DIMENZIJE:

550
1150
1600

EPH-K-90

EPH-K-90

DIMENZIJE:

550
1150
1600

EPI-K-90

EPI-K-90

DIMENZIJE:

550
1150
1600

KCR

KCR

DIMENZIJE:

550
750
950
1150
1600
1900

KCRF

KCRF

DIMENZIJE:

1150
1600
1900

SG-1012

SG-1012

DIMENZIJA: 1083

SG-130

SG-130

 

 

DIMENZIJA: 600

SG-83

SG-83

 

 

DIMENZIJA: 480

SG-46

SG-46

 

 

 

DIMENZIJA: 400

SG-77

SG-77

 

 

DIMENZIJA: 460

B-KCK

B-KCK

DIMENZIJE:

750
850
950 – 1900

B-OCR

B-OCR

DIMENZIJA:

550
650
750 – 1900

DOK

DOK

DIMENZIJA:

550
750
950
1150

POA

POA

DIMENZIJA:

1150

SG-44

SG-44

DIMENZIJA: 240

SG-75

SG-75

 

 

DIMENZIJA: 480

SG-76

SG-76

DIMENZIJE:

434

SG-1050

SG-1050

DIMENZIJA:

930

REO-O-90

REO-O-90

DIMENZIJE:

350
550
750
950
1150
1350
1550
1750
do 2000
čez 2000

REO-O-45

REO-O-45

DIMENZIJE:

350
550
750
950
1150
1350
1550
1750
do 2000
čez 2000

Tehnički podaci za ručke i kuke od nehrđajućeg čelika

  • Sve kuke i ručke izrađene su od INOX.
  • Standardno sve ručke su od INOX br. 304.
  • Ručke su u mat izradi.
  • Ručke od INOX otpornog na kiselinu (važne npr. za montaže na moru) i u poliranoj izradi dostupne su na zahtjev.